top of page

3Dfacto - solgt til Configit

 

Allerede i 1998 indgik den relativt nystartede virksomhed 3Dfacto et samarbejde med Schmidt & Co. Det startede med salgs- og markedsføringsrådgivning på strategisk og taktisk plan. Senere hen blev samarbejdet udvidet til at omfatte PR-aktiviteter og udvikling af website, kundecases og brochuremateriale.  PR-aktiviteterne resulterede i en gennemsnitlig eksponering på 7 artikler per pressemeddelelse, og brochurematerialet blev en effektiv døråbner for sælgerne i deres kanvasarbejde.

 

I 2011 blev Hanne Schmidt fast tilknyttet 3Dfacto og således ansvarlig for både salgs- og marketingfunktionen i tæt samarbejde med CEO’en. Som det første blev der sat væsentligt fokus på salget. Salgsprocessen blev optimeret, en nysalgs-organisation blev bygget op, og aftaler med samarbejdspartnere blev indgået. Resultatet blev, at 3Dfacto oplevede en kundetilgang på 64 procent fra 2011 til 2014, og at virksomheden vandt de fleste af de leverandørudvælgelsesrunder, som vi deltog i.

 

Efter et stykke tid udviklede Hanne Schmidt en ny salgs- og markedsføringsstrategi i tæt samarbejde med 3Dfacto’s salgs- og marketingfolk. Den indebar en indsnævring af den direkte nysalgsindsats til en gruppe udvalgte kundeemner tillige med en skærpelse af indsatsen over for nye så vel som eksisterende samarbejdspartnere. Et væsentligt øget fokus blev desuden lagt på videreudviklingen af de eksisterende kunder og et skræddersyet account management-koncept blev sat i søen. Over en to-årig periode oplevede 3Dfacto, at en tredjedel af de eksisterende kunder indgik nye, betydningsfulde kontrakter med virksomheden.

 

I 2014 blev 3Dfacto opkøbt af sin største konkurrent, som vi ofte havde været i konkurrence med i udbudssagerne.

Udtalelse

 

”Vi begyndte at samarbejde med Schmidt & Co, før vi overhovedet var færdige med at udvikle vores produkter. Som det er typisk for en software-virksomhed var vi meget fokuserede på den bagved liggende teknologi, men fik ved at benytte Schmidt & Co som sparringspartner vendt vores fokus til også at omfatte markedet og kunderne. Bl.a. tog Schmidt & Co initiativ til at formulere en langsigtet salgs- og marketingstrategi, som vi siden har haft stor glæde af.

 

Jeg har været rigtig glad for vores samarbejde – ikke mindst fordi jeg igennem hele forløbet har følt en energi og et engagement i min virksomhed, som man sjældent finder hos en ekstern konsulent. Som følge af Schmidt & Co’s indsats har vores marketingfunktion fået værdi tidligt i virksomhedens historie – vi har lært, at det er et vigtigt redskab og har fået nogle praktiske værktøjer samt indsigt i, hvad vi skal overveje i forbindelse med vores fremtidige salgs- og marketingaktiviteter. Endelig har vi i Schmidt & Co fundet en samarbejdspartner, hvor vi trygt kan hente hjælp, hvis vi ikke selv magter en marketingopgave”.

 

Thomas Randrup,

CEO i 3Dfacto

bottom of page