top of page

TopCall

 

Hanne Schmidt har siden 2014 fungeret som TopCalls fast tilknyttede kommunikationsrådgiver og tekstforfatter. Siden da er TopCall vokset fra 20 til 30 medarbejdere og har samtidig åbnet kontor i Malaga.

 

Udtalelse

”Vi indledte samarbejdet med, at Hanne udarbejdede en kommunikationsstrategi, der viste præcis, hvad vi skulle fokusere på de næste fire år. Den tog udgangspunkt i nogle ambitiøse, klare målsætninger og mundede ud i en enormt konkret how to do-manual, hvor vi direkte kunne aflæse, hvilke aktiviteter vi skulle udføre hvordan. Jeg har været meget imponeret over, hvordan Hanne har fundet frem til kernen i vores fremtidige kommunikation og gjort strategier til noget helt konkret, som er nemt at handle på.

 

Samarbejdet med Hanne er utroligt velfungerende. Med afsæt i kommunikationsstrategien har hun nu i to og et halvt år hjulpet os med at implementere den og hver gang løst vores kommunikationsopgaver til UG. Resultatet er, at TopCall allerede har fået et væsentligt løft på kommunikations- og markedsføringssiden.

 

De tre hovedområder, hvor vi med Hannes hjælp har opnået mærkbare resultater, er:

  • Den generelle branding er med ”Det er os med de glade stemmer” blevet styrket væsentligt. Her har Hanne stået for koncept/tekst til vores website, brochure, produktblade og salgsmails, som nu fuldstændig afspejler TopCalls identitet og vores ønske om at vise, at vi er friske, glade og nemme at samarbejde med.

  • På rekrutteringssiden har Hanne udviklet stillingsannoncer, mailskabeloner til kandidater, præsentationsmateriale, brochurer og oplæringsplaner. Hun hjalp først med at strømline rekrutteringsprocessen og udviklede dernæst støttematerialet i den helt rigtige form og tone til ansøgerne. Vi oplevede da også en kæmpestor fremgang i antal kvalificerede ansøgninger sidste år, da vi tog materialet i brug.

  • Vi har tillige, med assistance fra Hanne, fået udviklet en præcis proces for, hvordan vi kommunikerer med vores eksisterende kunder og en række standard-mails og nyhedsbreve, som står knivskarpt i forhold til den profil, vi har valgt. Generelt lykkes det for Hanne i alt, hvad hun skriver, at få TopCalls profil skarpt igennem til kunderne. Hun forstår i den grad at skrive korte, præcise tekster, og også hvis det er noget svært, der skal kommunikeres, formår hun at fortælle det ærligt, så det samtidig er spiseligt og giver mening for vores kunder.

 

Generelt ligger det tydeligvis i Hannes baghoved, at TopCall skal have mest muligt ud af vores samarbejde, og hun er altid ansvarsfuld, struktureret og energiskabende at arbejde sammen med. Jeg kan varmt anbefale hendes ekspertise til andre virksomheder – uden hende ville vi aldrig have opnået det kæmpeløft på branding-, kunde- og rekrutteringssiden, som vi har fået de seneste to og et halvt år.”

Kenneth Steen,

grundlægger og administrerende direktør i TopCall ApS

bottom of page