top of page

Caprion

 

Samarbejdet startede med, at Schmidt & Co udarbejdede en salgs- og marketingplan, der kortlagde virksomhedens salgsstrategi og de kommende salgs- og markedsføringsaktiviteter. 

 

Efterfølgende fungerede Hanne Schmidt som tæt sparringspartner i det videre arbejde med at udvikle salgsmateriale, optimere salget og rekruttere sælgere.

Udtalelse

 

”Vi har en fantastisk god dialog med Schmidt & Co - det gælder ikke kun for mit eget vedkommende men for hele teamet i Caprion. Schmidt & Co har lige fra starten haft en god fornemmelse for, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan det skal præsenteres. Sammen med en struktureret arbejdsindsats og en tæt opfølgning fra Schmidt & Co’s side har dette medvirket til at gøre samarbejdet utroligt værdifuldt for os. Samarbejdet startede med en salgs- og markedsføringsstrategi, som fuldt ud levede op til det, vi forventede at opnå og tillige har ramt den identitet, vi ønskede. Med afsæt i strategien har Schmidt & Co været rådgiver og sparringspartner i det videre forløb med at udvikle salgsmateriale og få den nye salgsproces implementeret i praksis. Sparringen fungerer på en afslappet og praktisk orienteret måde, krydret med en masse billedlige eksempler, som er nemme for os at relatere sig til. Alle i Caprion oplever et ypperligt engagement fra Schmidt & Cos side – både i de konkrete opgaver og i vores virksomhed. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og anbefaler gerne Schmidt & Co til andre”.

 

Torben Leth,

adm. direktør i Caprion

bottom of page