top of page

Heavens (tidligere SpiritGym)

 

Samarbejdet startede med, at Hanne Schmidt blev forretningsrådgiver og mentor for Maria Langekær og hjalp hende med at udvikle et koncept og en forretningsplan for SpiritGym. Konceptet blev konkretiseret i et website, der beskrev forretningsideen og medlemskonceptet i detaljer, og som tillige blev brugt som grundlag for at rejse kapital.

Hanne stod i den forbindelse for at udforme struktur og indhold til websitet og for at skrive alle teksterne. Hernæst strukturerede og formulerede hun en investorbrochure, skrev diverse ansøgninger til potentielle investorer og udformede idé og video script til en understøttende video, som hun selv medvirkede i.

Anstrengelserne resulterede i en medvirken i Løvens Hule på DR1 i juni 2016 og diverse møder med mulige investorer og finansielle rådgivere. Få måneder senere var kapitalen på plads, og næste skridt var som mentor at støtte Maria i at finde velegnede lokaler og planlægge hele opstarten af SpiritGym, som samtidig skiftede navn til Heavens.

Hanne har efterfølgende stået for at udvikle struktur, idé, koncept og indhold til Heavens’ website og selv forfattet alle teksterne til det. Herudover har hun udformet Facebook-beskrivelser og nyheder, gocards, brochurer, plakater og bidraget til hele Heavens’ indledende markedsføring i forbindelse med indvielsen og åbningen af centret.

Udtalelse

 

”Jeg har aldrig mødt et menneske, der er så hurtigopfattende som Hanne. Hun forstod med det samme, hvad min meget flyvske og komplekse forretningsidé gik ud på og hjalp mig på rekordtid med at konceptualisere, konkretisere og strukturere den, så den blev forretningsorienteret og spiselig. Jeg har været meget imponeret over Hannes evne til at se den forretningsmæssige side i det meget humanistisk orienterede projekt, som Heavens har været, og hun har været ekstremt vedholdende, opbakkende og tålmodig med hensyn til at få mig ud af starthullerne og givet mig mod og tro på, at projektet godt kunne lade sig gøre i praksis.

I kommunikationen med Hanne er der aldrig noget, der misforstås. Den tone og de konkrete tekster, som Hanne formulerer, er altid helt i tråd med forretningsideen og de værdier, der ligger bag. Hun formulerer sig kort, konkret, nærværende og menneskeligt, og det har været en kæmpefornøjelse at lægge navn til hendes tekster, hvad enten det er på Heavens’ website, i nyhedsbreve, forretningsplaner, samarbejdsaftaler, Facebook-nyheder, brochurer eller forskellige annoncer.

Hanne har et fantastisk overblik over de ting, der skal gøres i kraft af den kæmpe ballast og erfaring, hun har med sig som konsulent, erhvervsleder og kommunikationsekspert. Når Hanne derudover altid gør de ting, hun siger, i stedet for kun at sige dem, og samtidig leverer et fremragende resultat hver gang, skaber det en stor tryghed at arbejde sammen med hende og et kæmpe drive fremad i projektet.

Det er helt vanvittig, hvad Hanne kan, og hvad hun er med på at gøre for at få projektet til at blive en succes. Hun tog sig kompetent af komplicerede økonomiske udregninger, diverse langtrukne ansøgningsskemaer, og hun stillede sågar op i tv-programmet Løvens Hule sammen med mig. Men det vigtigste er nok, at jeg aldrig havde fået mod på at tro på mig selv og projektet, hvis ikke Hanne havde støttet og hjulpet mig med sin enorme ekspertise og positive mentoring.”

 

Maria Langekær,

grundlægger og leder af Heavens

bottom of page